Valt ämne

Wikipedia

Fiskgjusar (Pandionidae) är en familj med hökfåglar med det enda släktet Pandion, som omfattar två arter. Familjen har stor geografisk spridning. De lever uteslutande av fisk som de tar i vattenytan. Många auktoriteter behandlar alla taxon som en art varför familjen ofta fortfarande beskrivs som monotypisk.

Läs mer i Wikipedia