Valt ämne

Wikipedia

Falkenbergs rådhus är en byggnad från 1826. Huset har gett namn åt det torg det ligger vid, Rådhustorget.

Falkenbergs stad byggde det första rådhuset 1760. Det var ett trähus i en våning. Vid den tiden låg Falkenbergs centrum vid Sankt Laurentii kyrka, men bland annat genom Tullbron växte staden uppströms. Därför kom rådhuset att byggas norr om stadens dåtida centrum.

Rådhuset blev med tiden tämligen förfallet och var även litet, vilket gjorde att det efter beslut 8 juli 1825 kom att uppföras ett nytt rådhus 1826. På den undre våningen fanns Falkenbergs äldsta skola, Pedagogien, dess rektors bostad, stadens arrester, brandredskap samt mått och vikter. På övervåningen fanns rådhusrättens sessionsal och en festsal

Efterhand kom de delar av undervåningen som inte hörde till skolan att användas för polisiära ändamål. En omfattande renovering genomfördes 1872–1874. Pedagogien lades ner 1 juli 1893, den ersattes av en elementarskola

...

Läs mer i Wikipedia