Valt ämne

Wikipedia

Falconiformes är en ordning som ibland kallas falkartade rovfåglar, falkfåglar eller falkar och karakaror. Gruppen har tidigare oftast förts till rovfåglarna vars systematik genom historien har klassificerats på många olika sätt. Under perioder när falkfåglarna ingått i gruppen rovfåglar har det vetenskapliga namnet Falconiformes hos vissa auktoriteter behandlats som synonym med Accipitriformes.

En studie från 2006, ledd av Per Ericson på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, visade att falkfåglarna inte är närbesläktade med rovfåglarna i ordningen Accipitriformes utan istället är släkt med tättingarna (Passeriformes) och papegojfåglarna (Psittaciformes), varför falkfåglarna idag förs till den egna ordningen Falconiformes.

Falconiformes omfattar endast familjen Falconidae som traditionellt delats upp i de två underfamiljerna egentliga falkar (Falconinae) med ett 50-tal arter och karakaror (Polyborinae) med ett 20-tal arter. DNA-studier

...

Läs mer i Wikipedia