Underordnande ämnen

Wikipedia

Dialektologi är den disciplin inom språkvetenskapen som behandlar dialekter.

Läs mer i Wikipedia