Valt ämne

Wikipedia

Fävren (även Fevren) är en sjö i Marks kommun och Varbergs kommun i Västergötland och ingår i Viskans huvudavrinningsområde. Sjön är 23 meter djup, har en yta på 4,21 kvadratkilometer och befinner sig 14 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gädda och mört fångats i sjön.

Sjön sträcker sig ungefär 5 km i nord/sydlig riktning, omgiven av de vägar som förbinder Grimmared i söder med Kungsäter och Istorp. Avrinning är Lillån som går norrut till Viskan. Tre mindre öar är från norr till söder: Stora Röregrund, Prästö och Lindö.

Sedan kommunreformen 1971 är sjön i längsgående riktning delad mellan Hallands och Älvsborgs län (senare Västra Götalands län), fördelad på Marks och Varbergs kommuner.

Fisket i sjön omfattar gädda, abborre, gös, lake, sik, insjööring, mört, braxen, sutare, ruda, ål, sarv, löja och id. Fiskekort säljs på ett flertal platser.

C. M. Rosenberg skriver i sitt lexikon 1882: "Fefren. Insjö mellan Istorps

...

Läs mer i Wikipedia