Valt ämne

Wikipedia

Begreppet exorcism eller andeutdrivning syftar på utdrivning eller besvärjelse av andar ur människor som anses vara besatta eller där onda andar ha tagit människan i besittning och upphov till sjukdom och lidande. Botande görs genom magiska formler, rening och omnämnande av namn på någon gudom.

Exorcism förekommer inom så gott som alla religioner och kulturer där man räknar med andeväsen, till exempel hos Jívaro-folket. Inom kristendomen förekommer det mera sällan inom protestantismen, men utövas fortfarande inom katolska och ortodoxa kyrkan.

Föreställningen om att någon/något kan vara besatt av en ond ande och att man endast genom exorcism kan driva ut detta väsen är urgammal och utbredd över stora delar av världen.

Läs mer i Wikipedia