Valt ämne

Wikipedia

Eurostop var en kedja av bemannade rastplatser, innehållande butiker, hotell, restauranger och bensinstationer. De omgivande parkeringsplatserna var anpassade för tung trafik. Detta är ett koncept som är vanligt i Central- och Sydeuropa och där kallas de för Truck Stops. I Sverige fanns anläggningar i Arlandastad, Örebro, Halmstad och Jönköping och dessa uppfördes i början av 1990-talet. Från början var det meningen att fler skulle byggas, men ekonomiska problem och bristande intresse från lokala entreprenörer gjorde detta omöjligt. Karaktäristiskt för samtliga anläggningar är de stora parkeringsytorna, den vita fasadfärgen och hotelldelen som är byggd som en skyskrapa. Rodamco Sverige AB ägde tidigare fastigheterna, men avyttrade dessa under åren 2011–2017 till olika intressenter.

Anläggningarna heter numera:

...

Läs mer i Wikipedia