Valt ämne

Wikipedia

Eskilstorpsstrand är en del av tätorten Båstad i Hemmeslövsområdet i Östra Karups distrikt (Östra Karups socken) i Halland. Nordost om Eskilstorpsstrand ligger Skummeslövsstrand och i söder Hemmeslövsstrand. Ortens kännetecken är tillgången till vandringsstigar såsom Bokstigen, Bäckstigen, Ekstigen och Tallstigen samt stranden och trollskogen vid Södra Skummeslövs naturreservat.

Läs mer i Wikipedia