Valt ämne

Wikipedia

Uppslagsorden ”fortbildning” och ”vidareutbildning” leder hit. Se även studiedag.

En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs. En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram.

Kurser finns på olika nivåer inom utbildningsväsendet. Det kursbegrepp som används inom universitetsväsendet kallas universitetskurs.

...

Läs mer i Wikipedia