Valt ämne

Wikipedia

Ekologisk byggnadsteknik är metoder att bygga, underhålla och leva i byggnader med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Allt byggande innebär en miljöbelastning i form av råvarutag och energiförbrukning. Många byggmaterial innehåller dessutom naturfrämmande ämnen som skadar både naturen och vår hälsa. Genom att välja förnyelsebara och sunda byggmaterial kan man minska belastningen avsevärt.

Metoderna föreskriver att man bör välja byggmaterial tillverkat av naturliga råvaror med lång livslängd — till exempel trä, lera, lin och hampa. Att avstå från byggmaterial med skadliga kemikalier som till exempel PVC-plast, fogmassor, cellplast och spånplattor ingår också.

...

Läs mer i Wikipedia