Valt ämne

Wikipedia

Musiklärare undervisar vanligtvis i den obligatoriska grundskolan eller i musik- och kulturskolans frivilliga undervisning. De vanligaste utbildningsinriktningarna för musiklärare är därför klasslärare (för grundskolan och gymnasiet) eller instrumental- och ensemblelärare (för musik- och kulturskolan). Den här uppdelningen uppstod i och med den så kallade OMUS-reformen 1978, som bland annat var följden av försöksverksamheten med SÄMUS i början och mitten av 70-talet. Andra inriktningar som tillkommit är rytmik, musikteori, komposition, ljudteknik/studioteknik och ensembleledning/dirigering.

Musiklärare utbildas vid samtliga sex musikhögskolor i Sverige, men utbildningarnas innehåll varierar mellan de olika skolorna. Till exempel kan det allmänna utbildningsområdet (AUO), som nu bytt namn till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), och som är obligatoriskt i alla lärarutbildningar sedan lärarutbildningsreformen 2001, vara helt separerat från musikstudierna eller mer integrerat

...

Läs mer i Wikipedia