Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Dessa tre delar utgör pedagogiska processer som i sin tur innebär aktiviteter som utgör stöd till lärande.

Pedagogiken är en andlig, humanitär och tillämpad samhällsvetenskap,[källa behövs] som utvecklades som egen disciplin baserat på filosofiämnet. Den berör den allsidiga utvecklingen av individer i fysiskt, mentalt och moraliskt avseende. Det finns en nära koppling i första hand till psykologi men även andra vetenskaper berör människans lärande, såsom sociologi, biologi, kognitionsvetenskap och neurovetenskap.

Pedagogiken är både en teoretisk och praktisk vetenskap.[källa behövs].

...

Läs mer i Wikipedia