Valt ämne

Wikipedia

Lärarutbildning är utbildning av lärare. Innehållet varierar från land till land, men insikter i pedagogik och didaktik samt ämneskunskaper kan antas vara gemensamt.

Läs mer i Wikipedia