Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Denna artikel handlar om den nutida skolformen i Sverige. För etymologi och om gymnasieskolor i olika delar av världen, se Gymnasium. För svenska gymnasier före 1971, se Gymnasium (Sverige).

En gymnasieskola (i vardagligt tal gymnasium) är en avgiftsfri och frivillig sekundärutbildning i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan. För dem som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning.

Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre studier, men det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar. Även elever på yrkesutbildningar har dock rätt att läsa in grundläggande behörighet i Sverige. En fullständig gymnasieexamen, vilket tidigare hette Slutbetyg krävs för tillträde till högskoleutbildning. Detta kriterium kallas också högskolebehörighet. Alla högskoleförberedande gymnasieprogram ger grundläggande (och viss särskild) behörighet till högskolestudier. På yrkesprogram

...

Läs mer i Wikipedia