Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett lågstadium är en skolterm som i Finland och Sverige tidigare använts för den obligatoriska skolans tidiga år.

I Sverige var lågstadium en beteckning på årskurs 1–3 i den 9-åriga svenska enhetsskolan och grundskolan från 1949 fram till 1994. Mellan 1994 och 2011, då läroplanen LpO 94 gällde, gjordes försök med så kallade tidigare- och senarelärare och stadiebegreppen försvann alltmer ur skoldokumenten. När förskoleklassen infördes 1998 i svenska skolor fick inte sexorna fysiskt rum och många skolor valde att bli F-5-skolor på grund av utrymmesbristen. I och med den nya läroplanen Lgr 11 reformerades lärarutbildningen och en grundlärarutbildning med inriktning för lågstadiet (F-3) och mellanstadiet (4-6) och en ämneslärarutbildning för högstadiet (7-9) återinfördes i den svenska skolan. I dag återgår allt fler svenska skolor till den nygamla stadiemodellen, men nu utan officiella benämningar, och sjätteklassen återinförs på de flesta F-6-skolor.

Från 2017 planeras

...

Läs mer i Wikipedia