Valt ämne

Wikipedia

Förskola (i Sverige), dagvård, daghemsverksamhet eller småbarnspedagogik (i Finland), är verksamhet med barnomsorg och utbildning för barn åren innan den egentliga skolgången inleds. Medan daghem i Sverige uppfattas som något ålderdomligt och används mer sällan är det en officiell term i Finland. En vardaglig benämning är dagis. I Finland syftar ordet förskola på det som i Sverige kallas förskoleklass.

Förskolans former och inriktning varierar mellan olika länder och tider, men stora variationer kan återfinnas även inom länder eller mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar, exempelvis Fröbel, Montessori, Reggio Emilia, Freinet eller Waldorf.

Vilka åldrar verksamheten riktas till varierar från land till land. I Finland och Sverige omfattar verksamheten, antingen i daghem eller i annan förskoleverksamhet mer eller mindre alla barn under skolåldern

...

Läs mer i Wikipedia