Valt ämne

Wikipedia

Drakabygget är en gård norr om Örkelljunga som på 1960-talet och början av 1970-talet fungerade som ett konstnärscentrum. Man drev ett jordbruk och man arbetade med konst. Den danske konstnären och mångsysslaren Jørgen Nash och hans familj bodde där permanent, andra vistades där kortare eller längre tider. Även konstskapare som inte bodde på platsen var engagerade i de happenings och provokationer som genomfördes eller planerades på Drakabygget.

...

Läs mer i Wikipedia