Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Drängsered är en småort i Drängsereds distrikt i Hylte kommun, Hallands län och kyrkby i Drängsereds socken i Halland.

Drängsered finns omnämnt sedan 1288. Då stavades namnet Drængsryth. Namnet kommer av genitivformen av mansnamnet Dräng samt ryd (röjning). I Halland har efterledet ryd senare ersatts av red, vilket härstammar från tiden då området tillhörde Danmark.

Drängsereds kyrka uppfördes på 1780-talet.

...

Läs mer i Wikipedia