Underordnande ämnen

Wikipedia

Parapsykologi (av grekiskans παρά para, "vid sidan" + psykologi) är studiet av påstådda paranormala fenomen. Studieobjekten inkluderar extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi och medvetandets överlevande efter döden. Parapsykologerna kallar dessa fenomen psi, en neutral term som inte stipulerar någon orsak till fenomenen eller upplevelserna av dem.

Parapsykologisk forskning omfattar en mängd olika metoder, inklusive laboratorie- och fältstudier, och bedrivs vid en rad universitet och fristående institut världen över. Sådan forskning publiceras normalt i tidskrifter som Journal of Parapsychology och European Journal of Parapsychology, men har även förekommit i tidskrifter som Psychological Bulletin, Foundations of Physics och British Journal of Psychology.

Parapsykologiska experiment har utförts med slumpgeneratorer för att finna belägg för psykokinesi, med Ganzfeld-metodik för att testa extrasensorisk perception och på

...

Läs mer i Wikipedia