Valt ämne

Wikipedia

Dömestorp, herrgård i Hasslövs socken i Laholms kommun i Halland. Grannfastighet är Skottorps slott, under vissa perioder har båda fastigheterna haft samma ägare, von Krassow, von Möller

Dömestorp ligger vid foten av Hallandsåsen. Gården omtalas första gången 1490. 1796-1799 ägdes den av generalamiralen K A Ehrensvärd som på 1790-talet lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden.

...

Läs mer i Wikipedia