Valt ämne

Wikipedia

Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som anger antalet dödsfall per år per 1000 personer i en befolkning.

Begreppet mortalitet är starkt förknippat med teorier om demografisk transition, där dödstalen sjunker före födelsetalen, vilket leder till en snabb befolkningstillväxt, något som väldigt många av världens länder har gått igenom, medan andra länder - främst i Subsahariska Afrika - förväntas ligga i början av transitionen med sjunkande dödstal.

Mortaliteten hos en befolkning är också en viktig faktor som skapar förutsättning för en ålderstransition hos en befolkning. En åldrande befolkning, där fler blir äldre kan skapa ekonomiska och sociala problem.

Inom epidemiologi är mortaliteten antalet dödsfall orsakade av en viss sjukdom eller händelse i en hel population. Detta kan jämföras med begreppet letalitet, vilket är ett mått på hur dödlig en sjukdom är, det vill säga hur stor andel av de redan sjuka som dör av sjukdomen

...

Läs mer i Wikipedia