Valt ämne

Wikipedia

För whiskyn, se Cutty Sark (whisky).

Cutty Sark var ett av de mest berömda klipperskeppen som seglade under Brittiska Ostindiska Kompaniet. Cutty Sark är ett så kallat kompositfartyg, ett träfartyg byggt på en stomme av järn istället för den traditionella förtimringen. Cutty Sark blev byggt med en köl av alm och bordläggningen består av teak.

Från det att det sjösattes 1869 och fram till 1877 seglade det på te-traden mellan Storbritannien (London) och Kina. Därefter tvingades Cutty Sark ändra uppdrag på grund av konkurrens från ångfartygen, som kunde ta den snabbare rutten mot Orienten genom Suezkanalen, vilken började användas 1867, och sattes istället in för att frakta ull från Australien till England, en sträcka som klippern klarade på för den tiden osannolikt snabba 73 dygn, fram till 1895. Därefter började dock vinsterna minska vilket resulterade i att skeppet såldes till en portugisisk redare. Hon

...

Läs mer i Wikipedia