Valt ämne

Wikipedia

Franciska Clausen, född 7 januari 1899 i Aabenraa på Sønderjylland i Danmark, död 5 mars 1986 på samma plats, var en dansk målare.

Då Åbenrå (Apenrade) tillhörde Tyskland på den tiden fick hon sin första utbildning i Weimar på Grossherzogliche Kunstschule år 1916-1917 och på Frauenakademie i München 1918-1919 innan hon år 1920 kom till Kunstakademiet i Köbenhamn. Hon kom i kontakt med den moderna konsten genom studier hos Hans Hofmann i hans atalje i München år 1921-1922 och genom bekantskap med Laszlo Moholy-Nagy, en av konstruktivismens ledande personligheter.

Franciska Clausen intresserade sig redan på 1920-talet intresserade för modernismen som växte fram i Europa och hon ses som en pionjär i Danmark, vad gäller abstrakt måleri. Hon kom att tillhöra kretsen kring den franske målaren Fernand Léger och under slutet av 1920-talet var hon även elev till konstnären Piet Mondrian. Under stora delar av sitt liv försörjde hon sig som porträttmålare.

...

Läs mer i Wikipedia