Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Uppbyggelselitteratur är litteratur som bygger upp själens försvar mot dödens och ondskans makter, och finns inom alla skriftreligioner. Den skiljer sig från strikt teologiska verk genom sin personliga ton.

Läs mer i Wikipedia