Valt ämne

Wikipedia

Bibeln är inom kristendomen en fastställd samling skrifter av alldeles särskild betydelse och därför kallad "den Heliga Skrift". Ofta är skrifterna samlade i en bok, uppdelad i två delar, Gamla testamentet och Nya testamentet.

Listan om vilka böcker som ingår i den kristna bibeln fastställdes genom bibelkanon genom koncilierna i Hippo år 393 och i Kartago år 397 och förekommer första gången i Athanasius påskbrev från 367. Katekeser är utgivna av olika kyrkor i olika sammanhang såsom en form av bibeltolkning.

Listan om vilka böcker som ingår inom judendomen fastställdes av masoreterna, under tidig medeltid (mellan 7:e och 10:e århundradet).

Läs mer i Wikipedia