Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Publicist, journalist, författare, en bredare term än journalist som även inkluderar artikelförfattare i tidskrifter, vissa förläggare, förr särskilt skribenter av politiska samtidsanalyser.

Redan första upplagan av Nordisk familjebok (1889) konstaterade att ordet publicist kan ha olika betydelser, att det på svenska används om "tidningsskrivare och tidningsmän", men i utlandet även om "statsrättslärde och utgivare av urkunder". I äldre uppslagsverk beskrivs personer som publicister om de ägnat sig åt tidningsutgivning på ett sätt som närmast motsvarar dagens chefredaktörer. Den svenska Publicistklubben grundades 1874 och är en förening för tidningsutgivare, redaktörer och journalister. På engelska används ordet publicist om PR-agenter vars uppgift är att påverka vad massmedia ska publicera, alltså vad som på svenska brukar kallas publicitet eller public relations. På franska (publiciste) och tyska (Publizist) används ordet ungefär som på svenska

...

Läs mer i Wikipedia