Valt ämne

Wikipedia

För byn Brogård i Uppsala kommun, se Brogård, Uppsala kommun.

Brogård, även kommersiellt kallad Bro Hof slott, är en slottsliknande herrgård vid Brofjärden (Östra Mälaren) i Bro socken i Upplands-Bro kommun. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekt Herman Holmgren. Tillsammans med Bro kyrka utgör Brogård med omgivning ett Riksintresse för kulturmiljövården. Sedan 2006 finns Bro Hof Slott Golf Club på gårdens tidigare åkermark.

...

Läs mer i Wikipedia