Valt ämne

Wikipedia

Bolmen är en sjö i Gislaveds, Hylte, Ljungby och Värnamo kommuner i Småland och ingår i Lagans huvudavrinningsområde. Sjön är 36 meter djup, har en yta på 173 kvadratkilometer och befinner sig 141 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bolmån samt av Bolmentunneln som är en av världens längsta tunnlar. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, bergsimpa, björkna och braxen.

Sjön är Sveriges tionde största sjö och Smålands näst största (efter Vättern). Bolmen är dock den största sjö som i sin helhet är belägen i Småland. Sjön är dricksvattentäkt för ca 1/2 miljon människor i främst Skåne, och ytterligare ca 1/2 miljon människor är indirekt beroende av sjöns dricksvatten.

Läs mer i Wikipedia