Valt ämne

Wikipedia

Bokia AB var en av Sveriges största bokhandelskedjor. Kedjan hade 69 medlemsbutiker, varav 47 ägdes och drevs av franchisetagare. 2013 slogs Bokia ihop med Akademibokhandeln och Bokiabutikerna bytte namn till Akademibokhandeln.

...

Läs mer i Wikipedia