Valt ämne

Wikipedia

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden.

Den biologisk mångfalden avser tre delnivåer:

I Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") är biologisk mångfald definierad som:

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Läs mer i Wikipedia