Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Biograf eller bio (av grekiskans bio, "liv", γράφω graphō, grạphhein - skriva, rita, det vill säga att måla skriva eller rita.

Bio betyder "liv" men många gör misstaget och tror att bios betyder liv. Bios betyder levande.

Ordet "Biografen" påträffades första gången i januari 1899 i en tidningsannons i Stockholm där det lovades "Lefvande bilder i naturlig storlek". Förmodligen var det filmprojektorns namn som avsågs i annonsen liksom i en annan annons från 1901 för filmvisning med "Elektro-Motor-Biografen". Redan på tidiga 1900-talet användes "biograf" och senare bara "bio". Det är endast i Sverige och Danmark som ordet används med denna innebörd.. Ett annat smeknamn för biograf är "vita duken". I främst Skåne kallas den ofta bia och åtminstone i Helsingforsområdet för leffa.

I de flesta andra språk används varianter av ordet "kinematograf", som cinema (engelska), cinéma (franska), kino eller

...

Läs mer i Wikipedia