Valt ämne

Wikipedia

Wilhelm Bennet, född 1677, död 18 november 1740 i Malmö var landshövding i Hallands län 1728–1737 och i Malmöhus län 1737–1740. Han var även kommendant i Malmö. Han var ägare till godsen Belteberga, Rosendal och Ellinge och deltog vid slaget vid Poltava 1709, slaget vid Helsingborg 1710 och belägringen av Fredrikshald. Han gav order om Hallands landsbeskrivning.

Bennet blev volontär 1694 och sergeant 1695. Vid slaget vid Klissov ska han ha räddat livet på Karl XII. Efter att han utmärkte sig vid belägringen av Toruń 1703 blev han regementskvartermästare. Han följde sedan Karl XII under fälttåget i Ryssland. 1709 blev han major vid Kronobergs regemente, och sändes samma år från Bender till Sverige med depescher och blev därefter överstelöjtnant i vid Upplands regemente. Under fälttåget i Skåne användes han av Magnus Stenbock för flera viktiga uppdrag och efter slaget vid Helsingborg blev han överste. 1717 blev han generalmajor och chef för en avdelning av den av Karl XII

...

Läs mer i Wikipedia