Valt ämne

Wikipedia

Barnskötare är ett socialt yrke där man tar hand om barn, oftast i förskoleverksamhet.

En flicka eller ung kvinna som tar hand om andras barn i deras hem, ibland som inneboende, kallades tidigare ibland även barnsköterska, eller ord som barnjungfru eller barnpiga, men numera används oftare benämningen barnflicka, särskilt om den anställde är något yngre, eller nanny om den anställde är något äldre och/eller har utbildning för sitt arbete. Manliga motsvarigheter kallas ibland för "manny", men numera kan även mer könsneutrala benämningen barnvakt, som oftast syftat på en tillfällig barnpassare, förekomma. Ibland kan dock termen barnskötare fortfarande användas, då oftast om äldre som eventuellt har genomgått särskild utbildning inom området, eller om barnen är yngre (ungefär upp till cirka 3 år).

Läs mer i Wikipedia