Valt ämne

Wikipedia

Olle Bærtling, född 6 december 1911 i Halmstad, död 2 maj 1981 i Stockholm, var en svensk målare och skulptör.

Olle Bærtling arbetade som bankman 1929–1956 vid Skandinaviska banken i Stockholm. Han var som konstnär huvudsakligen autodidakt, utan handledning började ha måla på 1930-talet och utförde då en rad modernistiska experiment som var influerade av olika nonfigurativa konstriktningar. För att lära sig mer om tekniken bakom målningen studerade en kortare i Paris 1948 för André Lhote. Lhote tyckte inte om Bærtlings sätt att måla och förklarade för honom att I naturen finns inga konturlinjer men i mina målningar finns de svarade Bærtling och han lämnade Lhote för att studera vidare för Fernand Léger dessutom bedrev han självstudier under resor i Europa och USA.

Under sin tid i Paris kom han med i konstnärsgruppen runt galleristen och konstnären Denise René som sedan verkade för Bærtlings konstnärliga framgångar i Europa och USA. Hans konst uppmärksammades

...

Läs mer i Wikipedia