Valt ämne

Wikipedia

Bålastugan, även kallad Bexellska ryggåsstugan, är ett äldre kulturhus i Varberg, vid Träslövsvägen 1.

Bålastugan är det egennamn Alfred Bexell (1831–1900) gav huset sedan han köpt det; detta framgår av bevarade dokument. Benämningen Bexellska ryggåsstugan kom till på 1930-talet. Ryggåsstugor med häbbarshus eller häbbaren (härbre) var till mitten av 1800-talet den vanliga typen av bostad för allmogen i södra Sverige. Hustypen förekom i Halland, Västergötland, Småland, Blekinge och Skåne. Husets eller längans storlek varierade allt efter bondens behov och välstånd. Ordet ryggåsstuga kommer av att huset saknar plant innertak och är öppet upp till takåsen. Att ryggåsstugor ibland kallas ”bålastugor” beror på att de i regel var byggda av tudelade stockar eller ”båler”. På fackspråk benämns konstruktionen sydgötiskt hus eller högloftsstuga.

Bålastugan torde idag vara det enda allmogehem i landet som har kvar sina ursprungliga inventarier från slutet

...

Läs mer i Wikipedia