Valt ämne

Wikipedia

Avrättning är en myndighets verkställande av dödsstraff.

På senare år har ordets betydelse i massmedia och vardagsspråk glidit över till att även beteckna vissa typer av organiserade mord, bland annat vid gisslantaganden och kriminella uppgörelser.

Läs mer i Wikipedia