Valt ämne

Wikipedia

Arbetsmarknadsutbildning i Sverige kan vara förberedande eller yrkesinriktad.

Utbildningarna ordnas av Arbetsförmedlingen som då beställer denna av en utförare, som ett utbildningsföretag eller en kommunal uppdragsverksamhet. Vanlig utbildningstid för arbetsmarknadsutbildning är upp till sex månader. Utbildningen är kostnadsfri och aktivitetsstöd kan betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer i Wikipedia