Valt ämne

Wikipedia

Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder arbetarklassen och samlar denna politiskt och fackligt. Arbetarrörelsen har främst uppkommit efter den industriella revolutionen, vilket gjorde att den först uppstod i Europa och sedan spreds allt eftersom industrialiseringen utvidgades.

Fackföreningar och massrörelser som organiseras av högerkrafter räknas normalt inte till arbetarrörelsen.

Läs mer i Wikipedia