Valt ämne

Wikipedia

Apotekare som yrke har sitt historiska ursprung i behovet att separera diagnosticering av patient, förskrivning av läkemedel (läkares traditionella uppgifter) från lagerhållning, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel (apotekares traditionella uppgifter). Genom att separera läkaryrket från apotekaryrket kan läkare inte ta betalt för att utföra en expedition (teknisk, medicinsk och farmaceutisk kontroll av läkemedel), samtidigt som de förskriver läkemedlet.

Internationellt sett varierar såväl grundutbildningen som arbetsuppgifterna för en legitimerad apotekare. I USA utbildas alla apotekare till en klinisk inriktning, medan de svenska apotekarprogrammen har kvar mycket kemi i sina grundutbildningar. I exempelvis Storbritannien har apotekaren som arbetar på apotek fått förskrivningsrätt inom vissa avgränsade områden.

Läs mer i Wikipedia