Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Lindome (uttalas lind-åme) (annorlunda uttryckt Linn-domme med betoning på första stavelsen) är en ort i Lindome distrikt i Mölndals kommun, Västra Götalands län och kyrkbyn i Lindome socken i Halland, belägen 15 kilometer söder om Göteborg. Orten ingår i Göteborgs tätort. Lindome är beläget vid motorvägen E6/E20 och Västkustbanan.

Läs mer i Wikipedia