Valt ämne

Wikipedia

Ambulanssjukvård, den sjukvård som bedrivs på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, olycksplats etc.) samt i en ambulans under transporten till sjukhus.

Ambulanssjukvård är en gren av prehospital vård - vård som bedrivs innan patienten kommer till hospital vård (sjukhusvård).

...

Läs mer i Wikipedia