Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett folkbibliotek är ett bibliotek som är tillgängligt för allmänheten, och som är oftast offentligt finansierade. Folkbibliotek finns i många länder runtom i världen.

Läs mer i Wikipedia