Valt ämne

Wikipedia

1990-talet, eller i vardagligt tal 90-talet, är ett årtionde inom den kristna tideräkningen mellan 1 januari 1990 och 31 december 1999. Det talas ibland om Det långa 90-talet, som började med att Berlinmuren revs under natten mot den 10 november 1989 och det Kalla kriget tog slut och slutade med terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Denna syn är särskilt tydlig i internationell och amerikansk samtidshistoria. (Se även "Det långa 1800-talet" och "Det korta 1900-talet").

Årtiondet medförde en snabb spridning av ekonomisk globalisering och den så kallade "digitala revolutionen". Dessa tog fart efter kalla kriget och ledde till en kraftig förändring av levnadsstandarden. Den digitala revolutionen innebar att internet och satelliter kunde göra hela världen till en enda global marknadsplats. Företag som till exempel McDonald's, Nike, Microsoft och Disney knöt samman 1990-talet.

Stora multinationella företag stod för hälften

...

Läs mer i Wikipedia