Valt ämne

Wikipedia

1000-talet är det första århundradet inom millenniet 1000-talet. För att undvika förväxling bör århundradet uttalas tiohundratalet och årtusendet ettusentalet, men det förekommer även att århundradet benämns "tusentalet".

I början av 1000-talet börjar vikingarnas plundring av byar och städer i Europa att avta. Men England hemsöks fortfarande av danska och norska vikingar. Den isländske vikingen Leif Eriksson når Nordamerika. Svenska vikingar härjar i Ryssland. 1066 besegras anglosaxarna av normanderna i slaget vid Hastings och normanderna utnyttjar sedan feodalismen för att efter erövringen av England stärka sitt grepp. Under seklet breder det feodala samhällssystemet ut sig över Europa. Efter delningen av den kristna kyrkan 1054 får påven i Rom stor makt. 1000-talet avslutas med inledningen av korstågen; det första genomförs 1096-1099, påkallat av påven Urban II. Peter Eremiten leder ett bondekorståg genom Europa och 1099 besegras Seldjuk-turkarna av korsriddarna

...

Läs mer i Wikipedia