Valt ämne

Wikipedia

Ölmevalla socken i Halland ingick i Fjäre härad, ingår sedan 1974 i Kungsbacka kommun och motsvarar från 2016 Ölmevalla distrikt.

Socknens areal är 35,62 kvadratkilometer, varav 35,19 land. År 2000 fanns här 4 693 invånare. Tätorterna Åsa, Kläppa och Ölmanäs samt sockenkyrkan Ölmevalla kyrka ligger i socknen.

Läs mer i Wikipedia