Valt ämne

Wikipedia

Ett äldreboende, i Finland och tidigare även i Sverige ålderdomshem, är en boendeform för äldre personer som inte klarar av att bo på egen hand.

Läs mer i Wikipedia