Valt ämne

Wikipedia

Övraby kyrkoruin är en kyrkoruin från 1100-talet i Halmstad i Halland, ovanför forsen vid Slottsmöllan, nära stadsdelen Kärleken.

Läs mer i Wikipedia