Valt ämne

Wikipedia

Elisabeth Öllsjö, Dina Elisabet Öllsjö, ursprungligen Johansson, född 5 maj 1913 i Torups församling, Halland, död 30 juli 2002 i samma församling, var en svensk missionär, evangelist, lärare och författare.

Öllsjö växte upp i en luthersk lantbrukarfamilj på gården Öllsjö i Torups socken i Halland. Hon mötte i 20-årsåldern den unga pingstväckelsen i Nissadalen och blev medlem i Filadelfia, Oskarström. Hon arbetade som evangelist i sina hemtrakter och språkstudier per korrespondens inleddes då hon kände en längtan efter att bli missionär i Afrika. Först kom hon dock att arbeta i Belgien under fjorton år bland de fattiga fransktalande människorna i kolgruvedistrikten i söder.

År 1960 kom hon så till Afrika där hon under många år arbetade i skolor, med kvinnoundervisning och evangeliskt arbete i Kongo-Kinshasa och i Burundi. Hon var bildad men hade också en stark vilja att hjälpa människor som hade det svårt. Många gånger gjorde hon sina missionärskamrater

...

Läs mer i Wikipedia