Valt ämne

Wikipedia

Åsaka är ursprungligen namnet på sex socknar i Västergötland.


Vad gäller själva ortnamnet så är Asige i Halland en motsvarighet, vilket även de i östra Norge på flera ställen förekommande Asak kan

...

Läs mer i Wikipedia