Valt ämne

Wikipedia

Ås kloster, även kallat Asylum, låg vid Klosterfjorden i Ås socken, där Viskan har sitt utlopp i Kattegatt, i det på den tiden danska Halland. I dag hör området till Varbergs kommun och ligger vid den nutida orten Åskloster, cirka 14 km norr om centralorten Varberg. Trots att klostret både var Hallands första, största och rikaste kloster är det idag ett av Nordens mest bortglömda. På platsen där det en gång så storslagna klostret låg finns idag inga synliga ruiner kvar. Dessa ligger nu istället dolda under Åsklosters kungsgård och det enda som kan ses är två ruinkullar.

Läs mer i Wikipedia